Ontstaan

In 1984 werd door de gemeente Alkmaar in overleg met het Ministerie van Sociale Zaken een stichting opgezet.

STAP stond voor: Stichting Arbeidsprojecten, bedoeld om werkloze jongeren in de gelegenheid te stellen om werkervaring op te doen.

Er was geklaagd over de slechte verbinding vanuit Alkmaar Noord naar het centrum, speciaal door ouderen.

Zo werd het idee geboren om een stichting op te zetten die dat vervoer zou kunnen doen. Hoewel er wat tegenwerking kwam van o.m. het Openbaar Vervoer, werd het project toch doorgezet. Soms lag ook wel eens een taxichauffeur dwars, maar men zag toch wel in dat het geen concurrentie was.

In eerste instantie mochten we alleen bewoners vanuit Alkmaar Noord vervoeren, maar toen bleek dat er ook uit andere wijken veel belangstelling was, werd het werkterrein uitgebreid tot geheel Alkmaar. Helaas werd door het Ministerie de geldkraan dicht gedraaid en waren de chauffeurs weer werkloos! Goede raad was duur, zegt men dan. Het zou toch zonde zijn alles wat opgebouwd was weer te laten vervallen!

Er werd besloten om op basis van vrijwilligers door te gaan. De gemeente gaf subsidie, de provincie gaf een bijdrage, een loterij bracht geld op en het ‘Welzijns Fonds’ kwam ook met een bijdrage. Zo kon een tweedehands bus aangeschaft worden, die gelukkig na korte tijd door een nieuwe kon worden vervangen, mede dank zij een uitgestelde betaling van de leverancier, de firma Schilder!

Ook werd met behulp van de gemeente een kantoor ingericht. Zo was de officiële oprichting via een notaris een feit!

oudste_bus Hpim0750 Hpim1078
Links ziet u één van de eerste bussen, in het midden een iets modernere uitvoering, en hierboven de bus die in maart 2011 afgeleverd werd.

Geef een antwoord